DruštvoVesti

10.JUNA POČINJE AKCIJA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

U skladu sa donetim Programima za2024. godinu, Odeljenje za zaštitu životne sredine i Odeljenje za privredu i poljoprivredu, Gradske uprave grada Leskovca, sprovešće Akciju sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca.
Akcija koja počinje 10.juna spada u grupu preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti kod stanovnika.
Realizacija Akcije poverena je „Racom92“ d.o.o. Beograd, kao najboljem ponuđaču, a stručnu kontrolu i nadzor vršiće ovlašćena stručna ustanova „Institut za javno zdravlje Vranje“.U Akciji će učestvovati predstavnici Gradske uprave, Odeljenja za zaštitu životne sredine i Odeljenja za privredu i poljoprivredu.
Akcija obuhvata:
Deratizaciju:

 • Kanalizaciona mreža – šahte
 • Javne i zelene površine
 • Groblja
 • Priobalje reka Veternice
 • Deponije
 • Nehigijenska naselja
 • Poslovne i pomoćne gradske prostorije
 • Kolektivno stanovanje – podrumske prostorije
  Dezinsekciju:
 • Suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda – kanala i bara,
 • Suzbijanje odraslih formi komaraca – zamagljivanje po Planu maršrute,
 • Suzbijanje krpelja na javnim i zelenim površinama,
 • Dezinsekcija kolektivnog stanovanja,
 • Poslovne i pomoćne Gradske prostorije.
  Akcija će početi 10.06.2024. god. i to:
 • suzbijanje larvi komaraca u periodu od 9-14 časova,
 • zamagljivanje odraslih formikomaraca u Vučju, Grdelici, Brestovcu i Pečenjevcu od 17 časova i Leskovcu od 19 časova, prema utvrđenoj maršruti,
 • dezinsekcija kolektivnog stanovanja sa početkom u 17 časova.
  Obaveštavanje o Akciji će se vršiti i lepljenjem plakata na vidljivim mestima, na svim lokacijama koje će biti tretirane i putem medija.