MILOŠ CVETANOVIĆ REIZABRAN ZA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je predlog odluke o organizovanju  javne rasprave o nacrtu odluke o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji grada, kao i o postavljenju Miloša Cvetanovića za načelnika Gradske uprave grada za narednih pet godina.

Kad je reč o predlogu odluke o organizovanju  javne rasprave i o nacrtu odluke o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji grada, donet je radi usklađivanja sa zakonom o lokalnoj samoupravi i o imovini, kao i statutom grada Leskovca.  Definisaće se način izbora saveta mesnih zajednica, a omogućiće njihovo bolje funkcionisanje.  Javna raprava će trajati 20 dana od 16.maja do 6.juna. 3.juna je predviđen otvoreni sastanak u skupštinskoj sali sa početkom u 15 sati.

Kada je reč o imenovanju načelnika Gradske uprave, reizabran je Miloš Cvetanović, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom,  koji je bio i jedini kandidat i koji ispunjava sve predviđene uslove konkursa.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je pohvalio njegov dosadašnji rad, naročito kada je državni revizor podneo krivične prijave koje su odbačene.

Gradončelnik Cvetanović je predložio svom  prezimenjaku da od sada direktori javnih i javno-komunalnih preduzeća i šefovi odeljenja podnose mesečne izveštaje o radu, umesto tromesečnih .

Usvojeno je rešenje o obrazovanju  komisije za realizaciju energetske sanacije ukupne vrednosti 35,5 miliona dinara, sa učešćem grada od 18 miliona.