DruštvoVesti

20 PROJEKATA I 7 MILIONA EVRA ZA ČETIRI GODINE

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga ima kao cilj svog rada pružanje podrške dugoročnom društveno ekokomskom razvoju ovog područja, a u peridu od četiri godine od kada je predsednik skupštine centra gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović realizovano je 20 projekata vrednosti 7 miliona evra.
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga predstavlja kako je kazao gradonačelnik Goran Cvetanović regionalnu razvojnu agenciju koja je osnovana 2006. godine sa ciljem da podrži dugoročni društveno-ekonomski razvoj regiona. Njeni su osnivači gradovi i opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga, predstavnici biznis sektora i civilnog društva. Centar, kako je dodao gradonačelnik Cvetanović inicira, priprema i realizuje politike i projekte regionalnog i prekograničnog karaktera koji su odgovor na razvojne potrebe oba okruga, odnosno regiona. Uspostavlja odnose saradnje sa regionima u zemlji i inostranstvu, koji imaju kompatibilne strateške ciljeve ili svojim iskustvima mogu doprineti prevazilaženju razvojnih problema regiona.

„U prethodnom četvorogodišnjem periodu Centar je radio na izradi strateških dokumenata, akcionih planova, realizovano je oko 20 projekata iz oblasti turizma, zaštite životne sredine, jačanja kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava za pripremu i implementaciju projekata, omogućen je novi sadržaj namenjen opštoj rekreaciji, uređeni su prakovi, postavljeni moderni mobilijari, urađena je rekonstrukcija i adaptacija vrtića, škola, energetska efikasnost objekata“ kazala je Dragana Belenzada, direktorka Centra.
Gradonačelnik Cvetanović je kao jedan od najznačajnijih projekata naveo projekat „Podrška razvoju privatnog sektora na jugu i jugozapadu Srbije PSD“, finansiran od strane USAID. Osnovni cilj projekta bio je unapređenje sektora mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Učestvovalo je 70 firmi, a njih 17 dobilo je grantove za nabavku opreme u iznosu oko 200.000 dolara.
Evropska unija kroz Intereg IPA program Bugarska-Srbija je donator projekta Magija sinergije. Partneri na projektu su grad Leskovac, Turistička organizacija Leskovac i Centar za razvoj. Cilj projekta je zajedničko delovanje na razvoju turizma i to na polju povezivanja festivala, izrade zajedničkih politika razvoja turizma i novih turističkih proizvoda.