360 MINILIONA KROZ PROGRAM PODRŠKE ZA NEDOVOLJNO RAZVIJENE OPŠTINE

Na inicijativu Kabineta ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije Novice Tončeva zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština, na sednici Vlade usvojena je Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenju razvoja nedovoljno razvijenih opština za 2022. godinu, na osnovu koje je raspisan javni poziv za prijavu projekata koje podnose jedinice lokalne samouprave koji je danas predstavljen u skupštinskoj sali grada Leskovca za opštine Jablaničkog okruga.

Realizacija projekata ima za cilj podizanje kapaciteta u oblasti izgradnje, rekonstrukcije i opremanja objekata i nabavke opreme od značaja za izrazito nedovoljno razvijene opštine.
Pravo na podnošenje prijave projekata imaju jedinice lokalne samouprave koje spadaju u red izrazito nedovoljno razvijenih opština, kojih u Srbiji ima 44. Prošle godine je ovo ministarstvo u ovu svrhu raspolagalo sa 320, a ove godine se 360 miliona dinara, što po mušljenju ministra Novice Tončeva nije dovoljno.

Kriterijumi za ocenjivanje prijava projekata biće održivost projekta, broj potencijalnih korisnika obuhvaćenih projektom, sopstveno učešće i efekat realizovanog projekta na kvalitet života u jedinici lokalne samouprave.
Iako Leskovac ne spada u narazvijene gradove i opštine bio je domaćin današnje prezentacije javnog poziva. Gradonačelnik Goran Cvetanović je predstavio više nego evidentne pokazatelje onog što čini lokalna samouprava poput brojnih ulaganja u sve sfere društvenog života, deblokada, kao i velikog smanjenja stope nazaposlenosti u gradu.

Sve informacije o javnom pozivu i formulari nalaze se na sajtu Kabineta za razvoj nedovoljno razvijenih opština.
Tončev je ovim povodom rekao da je prioritet Kabineta za razvoj nedovoljno razvijenih opština da, u svakom trenutku, maksimalno uradi sve što može kako bi se poboljšali uslovi za život i rad u nerazvijenim područjima.
Ministar je podsetio na to da su predstavnici Kabineta zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština tokom prethodne godine obišli najveći broj tih opština i uverili se u efikasno korišćenje odobrenih sredstava.