DruštvoVesti

AKCIJOM ČIŠĆENJA OBELEŽAN SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Danas se obeležava Svetski dan zaštite životne sredine, a Odeljenje za zaštitu životne sredine je kao i svakog vikenda organizovalo akciju čišćenja i uređenja u Karađorđevcu i Petrovcu.
Svetski dan zaštite životne sredine se obeležava 5. juna svake godine i predstavlja najvažniji datum u ekološkom kalendaru. Njegovo obeležavanje na međunarodnom nivou ne izostaje od 1972. godine kada je Generalna skupština UN tog datuma održala konferenciju u Stokholmu povodom uspostavljanja međunarodne koordinacije i saradnje na zaštiti životne sredine.
Glavni problemi zaštite životne sredine nizak nivo svesti i nedovoljna edukacija o životnoj sredini. Stoga je podizanje ekološke svesti građana ključ za ostvarivanje zaštite i unapređenja životne sredine.
Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca u saradnji sa JKP „Komunalac“, Odeljenjem komunalne policije i kompanijom PVV sprovode danas i sutra akciju uređenja i čišćenja javnih površina koje se nalaze u selima Karađorđevac i Petrovac.
Akcija obuhvata čišćenje kanala, otkos i uređenje bankina s leve i desne strane puta prema selu Karađorđevac, kao i uređenje javne površine i zamenu dotrajalog mobilijara kod Mesne zajednice “Karađorđevac“.
U ime meštana tog kraja obratio se Žarko Georgijev, potpredsednik saveta mesne zajednice koji je ukazao na važnost očuvanja zdrave životne sredine.
Akcija se nakon Karađorđevca nastaviti u selu Petrovac, gde će biti uređena javna površina ispred etno kuće “Petrovac“.

Grad Leskovac dokazuje iz dana u dan da je odgovorna lokalna samouprav aizmeđu ostalog i obeležavanjem Dana zaštite životne sredine, pošumljavanjem, finansiranjem projekata iz oblasti zaštite životne sredine, kao i projektima koji nas očekuju u narednom periodu poput gasifikacije kotlarnice „Crvena zvezda“, treće faze na izgradnji projekta „Upravljanje otpadnim vodama na teritoriji grada Leskovca“ – ORIO projekta, i mnogih drugih.