DruštvoVesti

BESPLATNI UDBENICI ZA SVE OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA

Na današnjoj sednici Privremenog organa grada Leskovca usvojen je između ostalog i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju podršci porodicama sa decom na teritoriji grada Leskovca.

Na osnovu ove odluke će svi osnovci sa tertitorije grada Leskovca, odnosno njihovi roditelji dobiti novčanu podršku od 6 hiljada za prvake do 13 hiljada dinara za đake osmake, a učenici srednjih škola iz socijalno ugroženih porodica umesto 6 hiljada dobiće 15 hiljada dinara. Ova sredstva su omogućena zahvaljujući transferu iz republičkog budžeta od 60 miliona dinara, kao i novcem iz gradskog budžeta od 10 miliona dinara.

Usvojen je godšnji izveštaj o radu PU ,,Vukica Mitrović“za radnu 2022/23.godinu sa planom rada za narednu godinu.

Data je saglasnost na Izmene i dopune programa poslovanja za ovu godinu i na program korišćenja subvencija u JP Pijaca.

Do kraja ove godine će još dva radnika dobrovoljno napustiti ovo preduzeće, a izabran je i izvođač radova na izgradnji pijace u ulici Kralja Petra I.

Privremeni organ grada Leskovca je dao saglasnost na predlog programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada za narednu godinu i to sa tri merne stanice kod leskovačkog Vodovoda, Medicinske škole i vrtića Kolibri kao i  odluke o izboru  projekata pravnih lica iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine. Reč je o 12 projekata koliko je podneto i koji će se finansirati sa 2.270.000 dinara.

Privremeni ogran je usvojio i predlog rešenja  o raspisivanju javnog poziva za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrade u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu , privredu ili imovinu veće vrednosti na teritoriji grada Leskovca.

Data je saglasnost na predlog odluke o prihvatanju prenosa prava nad pokretnim stvarima iz javne svojine RS na grad Leskovac, a reč je o 20 lap topova.

Sednica Privremenog organa završenja je razrešenjima, izborom  imenovanjima članova saveta roditelja i školskih odbora škola na teritoriji grada Leskovca.