DruštvoVesti

DANAS JE SVETSKI DAN SLOBODE MEDIJA

Svake godine 3. maja se širom sveta obeležava Svetski dan slobode medija. Tim povodom čestitkom se obratio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović rečima:
„Sloboda mišljenja i izražavanja, kao i potreba za pravovremenim, objektivnim i tačnim informisanjem osnovni su postulati svakog demokratskog društva. Nesumnjiv uticaj koji mediji imaju na savremene društvene tokove nameće potrebu slobode, ali i odgovornosti u medijskom izveštavanju.
Leskovačka lokalna samouprava teži da kroz podršku medijima doprinese njihovoj daljoj profesionalizaciji i boljim uslovima rada, a sve u cilju tačnog, objektivnog i nepristrasnog izveštavanja, na koje svi naši sugrađani imaju pravo. Leskovac je grad koji ima ozbiljne i odgovorne predstavnike medija i ovom prilikom se zahvaljujem medijskim radnicima što redovno prate događaje i na profesionalan način izveštavaju o svim temama koje su od interesa za građane Leskovca“.