DruštvoVesti

DIJALOG I NADA, PORUČUJE MINISTARKA GORDANA ČOMIĆ

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić koja je danas održala u sedištu Jablaničkog okruga načelnikom okruga Milošem Ćirićem i predstavnicima opština okruga, kao i članovima udruženja i nacionalnih manjina kazala je da je opšta ocena da su zakoni u Srbiji dobri, ali da se ne primenjuju i da je potreban dijalog.

Od početka ove godine, u prvom krugu sastanaka, tačnije od januara ministarka Gordana Čomić obilazi okruge u Srbiji, i kako kaže problemi sa kojima se ljudi suočavaju se ne razlikuju. Kako ističe nada mora da postoji, a dijalog je ključan u primeni zakona, nakon čega su usledila novinarska pitanja zašto onda zakoni postoje.

Natalitet, stvaranje boljih uslova života, kao i strategija za stare su ono na šta treba obratiti pažnju, zaštita životne sredine, mada kaže da nema još uvek zvanične inicijativa da se onima koji nisu radili ili nemaju dovoljan broj godina radnog staža obezvede penzije u starosti. Ističe da je nada ključna emocija za jedno društvo.

U Jablaničkom okrugu je održan 25.po redu sastanak , a nakon prvog kruga razgovora uslediće od jeseni i drugi sa predstavnicima u okruzima sa konkretnijim predlozima.

U Sektoru za društveni dijalog obavljaju se poslovi koje se odnose na: neophodnost otvaranja debate o svim bitnim društvenim pitanjima; prikupljanje inicijativa i pripremanje, organizaciju, realizaciju i praćenje dijaloga svake vrste kroz otvorene debate, među svim učesnicima društvenog života; po završenoj debati donose se zaključci i gradi kultura kompromisa među učesnicima; doprinos stvaranju podsticajnog ambijenta za vođenje društvenog dijaloga, uz uvažavanje razlika u mišljenjima, političkim i drugim stavovima, kao i uz podsticanje tolerancije i uzajamnog razumevanja; kreira se politika razvoja društvenog dijaloga, održava se kontakt i dijalog sa svim reprezentativnim segmentima društvenog dijaloga; sarađuje se sa međunarodnim organizacijama u pogledu tolerancije i kulture dijaloga, prati se ostvarivanje propisa koji regulišu oblasti o kojima se vodi društveni dijalog; promoviše se unapređenje dobrih međunacionalnih odnosa kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.