DruštvoVesti

GRAD LESKOVAC SPREMAN ZA ODBRANU OD EVENTUALNIH POPLAVA

Grad Leskovac je u potpunosti spreman da reaguje u odbrani na eventualnu opasnost od poplava, istaknuto je na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije.
„Mi smo u poslednjih nekoliko godina radili detaljnu analizu celokupnog terena na teritoriji grada Leskovca i otkrili 28 kritičnih tačaka. Prema informacijama koje dobijamo sa terena i prema činjeničnom stanju, u ovom trenutku nemamo problematičnih tačaka i mislimo da ne može da dođe do nekog velikog udara na teritoriji našeg grada. Mogu se evetnualno desiti tzv. „urbane poplave“, ukoliko velika količina padavina bude skoncentrisana na teritoriji užeg centra grada, gde voda neće moći da otekne kroz kanalizacione kapacitete, ali i za to smo spremni”, kazao je Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove.
Rade Velinov, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu je izneo da osim Južne Morave, Jablanice i Veternice, svi ostali vodotokovi na području Leskovca, ukupne dužine od preko 540 km, spadaju u kategoriju bujičnih vodotokova i pripadaju vodama II reda za koje postoji Operativni plan odbrane od poplava.
Zamenik komandanta Štaba i član Gradskog veća Andrija Atanasković izneo je usvojene preporuke, između ostalog JKP Vodovod kojem se preporučuje da u što kraćem vremenskom periodu izvrši obilazak i identifikaciju kritičnih tačaka u sistemu kanalizacione mreže.
Na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Leskovca je zaključena kao najvažnija u reagovanju na prevenciji eventualnih poplava koordinacija svih subjekata .