I OVE GODINE ULAGANJA U POLJOPRIVREDU

Grad Leskovac je za razvoj poljoprivrede ove godine opredelio skoro 110 miliona dinara.

Planirano izdvajanje za poljoprivredu u 2022. godini iznosi 108,7 miliona dinara, što je više u odnosu na rebalans budžeta u 2021.godini za preko 10 miliona dinara.

Subvencije u 2022. godini su uvećane i iznose 50 miliona dinara i to govori o spremnosti gradske vlasti da podrže poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače koji su svojim radom to i zaslužili.
Ovim je grad pokazao da tretira poljoprivredu kao jednu od najznačajnih privrednih grada a upravo iz poljoprivrede, što direktno ili indirektno proisiču takoreći simboli grada kao što su paprika, šljiva,“ – kazao je gradonačelnik Goran Cvetanović