IZ BUDŽETA GRADA LESKOVCA DANAS SU ISPLAĆENE OBAVEZE IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE, OBRAZOVANjA, MESNIH ZAJEDNICA

Iz budžeta grada Leskovca isplaćena suma od 893.192,25 dinara Centru za socijalni rad Leskovac na ime jednokratnih novčanih pomoći, zatim za prevoz pratilaca za decu sa smetnjama u razvoju i udžbenika za decu čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći.
Grad Leskovac je od ove godine uveo novine kada je u pitanju populaciona politika. U pitanju je obezbeđivanje auto-sedišta za svu decu rođenu u tekućoj godini, za šta je opredeljeno 7,9 miliona dinara.

Danas je iz budžeta za auto-sedišta isplaćena suma od 1,9 miliona dinara.
Suma od 1.287.046 danas je na ime mesnih zajednica isplaćena iz budžeta za MZ Brestovac 329.715 dinara, MZ Gornje Trnjane 68.000 dinara, MZ Babičko 140.000 hiljada, MZ Smrdan 150.000 dinara, MZ Morava 449.772 dinara, MZ Kosta Stamenković 149.559 dinara.
Takođe, lokalna samouprava grada Leskovca redovno izmiruje i sve obaveze na poziciji -obrazovanje u iznosu od 1.806.473 dinara, sve u cilju normalnog funkcionisanja vaspitno-obrazovnog sistema kao jednog od osnovnih prioriteta lokalne samouprave.