DruštvoVesti

LEBANE SPROVODI 4 PROJEKTA U SARADNJI SA SKGO

Predsednik opštine Lebane, Ivan Bogdanović, putem video linka učestvovao je na Završnom skupu 48. skupštine SKGO, pod nazivom “Potencijali i izazovi u razvoju lokalne samouprave u narednoj dekadi”
Tom prilikom predsednik Bogdanović govorio je o saradnji opštine Lebane i SKGO i naglasio: “Opština Lebane prepoznala je i koristi u značajnoj meri benefite saradnje sa SKGO.
Za unapređenje efikasnosti naše administracije, koristimo brojne modele akata i procedure, ali i bazu podataka koje je SKGO izradila. Pri izradi najvažnijih dokumenata i programa SKGO nam intenzivno pruža podršku, a često nas njihovi eksperti i vode kroz čitav process. Takođe nam pruža i materijalnu podršku.
Lebane sprovodi 4 projekta u partnerstvu sa SKGO: Bavimo se inkluzivnim predškolskim obrazovnjem i vaspitanjem, izrađujemo projektno tehničku dokumentciju za izgradnju komunalne infrastrukture, unapređujemo dobro upravljanje na lokalnom nivou, svake godine realizujemo Operativni plan za inkluziju Roma”.
“Za izradu projektno tehničke dokumentacije, SKGO nam daje 800.000 dinara za izradu projekta za komunalno opremanje jednog romskog naselja i obezbeđuje besplatnu pravnu pomoc i savete u procesu legalizacije objekata, za Rome. Operativni plan Mobilnog tima sprovodimo svake godine i SKGO nam daje 50% sredstava da ga realizujemo, a opština Lebane učestvuje sa ostatkom iz svog budžeta. Specificnost ovog projekta je sto je mobilni tim sastavljen vecinski od pripadnika romske zajednice i sto oni određuju prioritete i aktivnosti koje ce se sprovoditi” dodao je predsednik opštine Lebane.

Stalna konferencija gradova i opština se u poslednjih godina razvila u organizaciju sa najviše kapaciteta, kompetencija i efikasnosti u podršci i pomoći lokalnim samoupravama u Srbiji. Prepoznajući potencijal u organizacijskom smislu i raspolaganju ljudskim resursima, sa državnog i međunarodnog nivoa, Stalnoj konferenciji gradova i opština su poverene brojne aktivnosti i projekti, koje ona uspešno sprovodi.