LESKOVAČKA BIBLIOTEKA DIGITALIZOVALA LEGAT NIKOLAJA TIMČENKA

U realizaciji Narodne biblioteke “Radoje Domanović” u Leskovcu, izvršena je digitalizacija Legata Nikolaja Timčenka, čime je celokupna njegova zaostavština, postala dostupna na savremen način.

Legat Nikolaja Timčenka, prva je zadužbina jednog poznatog kritičara, esejiste i filozofa na jugu Srbije.

Prema rečima Vesne Ilić, direktorke Narodne biblioteke “Radoje Domanović” u Leskovcu, inače ustanove, u čijoj nadležnosti se nalazi legat, digitalnom prezentacijom rukopisa, kao i realnim digitalnim prikazom sobe Nikolaja Timčenka, stručna i šira javnost, dobila je mogućnost da se upozna sa njegovim životom i radom, ali na jedan savremen način.

Imajući u vidu da legat ovog uglednog Leskovčanina, predstavlja veoma bitan segment srpske i svetske baštine, realizacija ovog projekta, koji obuhvata kompletnu digitalizaciju, od nacionalnog je značaja, jer upotpunjuje književnu i kulturnu baštinu rukopisnom zaostavštinom Nikolaja Timčenka, koja u 160 fascikli čuva više desetina studija, ogleda i eseja srpske i svetske književnosti.

Projekat digitalizacije Legata Nikolaja Timčenka, realizovan je uz podršku Ministarstva kulture i grada Leskovca.