DruštvoVesti

MINISTARKA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ UČESTOVALA NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI PROGRAMA, PODRŠKA I UNAPREDJENJE ZDRAVLJA NA RADU I INSPEKCIJE RADA U SRBIJI

„Dosledno ćemo se zalagati da poslodavci i zaposleni, uz podršku države, sprovode sve preventivne mere zaštite zdravlja na radu i tako unaprede ukupno stanje bezbednosti i zdravlja na radu“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof dr Darija Kisić Tepavčević na završnoj konferenciji Tvining projekta „Podrška i unapređenje zdravlja na radu i inspekcije rada u Republici Srbiji“.

Kisić Tepavčević je navela da je sistem bezbednosti i zdravlja na radu u savremenim uslovima orijentisan ka stalnom poboljšavanju bezbednih i zdravih uslova rada, kroz smanjenje rizika na radu na najmanju moguću meru.
Kako je dodala, teži se socijalno-ekonomskom motivisanju svih učesnika u procesima rada, tako da sve veći broj privrednih subjekata aktivno upravlja bezbednošću i zdravljem na radu, kako bi se unapredilo stanje u ovoj oblasti.

„Upravo je to jedan od prioriteta Ministarstva, budući da bezbednost i zdravlje na radu doprinose efikasnijem poslovanju, povećanju produktivnosti i unapređenju kulture rada“, naglasila je Kisić Tepavčević.

Kisić Tepavčević je naglasila da je u proteklom periodu urađeno mnogo na modernizovanju rada Inspektorata za rad i da o tome najbolje svedoče rezultati, prema kojima je u 2020. godini zabeležen manji broj povreda na radu nego u 2019. godini.

Zahvaljujući projektu „Podrška i unapređenje zdravlja na radu i inspekcije rada u Republici Srbiji“, Inspektorat za rad formirao je Pilot učionicu, gde je inspektorima rada omogućeno da steknu, razvijaju i obnavljaju znanja i veštine.

Ministarka Kisić Tepavčević je zahvalila partnerima iz Evropske unije, Republici Slovačkoj i Republici Češkoj, na pomoći da se projekat uspešno sprovede, sa ciljem unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu.

Pomoću projekta je, kako je navela, uspešno razvijen i implementiran Registar bezbednosti i zdravlja na radu.