Vesti

OBUHVAĆENO 146 ARHEOLOŠKIH LOKALITETA

Arheolozi Narodnog muzeja u Leskovcu su u toku 2019. godine sproveli projekat „Rekognosciranje arheoloških nalazišta na teritoriji opštine Bojnik“, u okviru kojeg je evidentirano čak 146 lokaliteta. Zastupljeni nalazi koji se mogu datirati u praistorijski, rimski, ranovizantijski i period srednjeg veka.
Kao rezultat projekta nastala je publikacija „Arheološka nalazišta na teritoriji opštine Bojnik“ koja pored opisa terena, lokaliteta daje i katalog lokaliteta i nalaza.

“Arheološka saznanja o nalazištima na teritoriji koju pokriva Narodni muzej u Leskovcu dvojaka su. Sa jedne strane, neposredna okolina grada, dolina Južne Morave i oblast oko Caričinog grada relativno su dobro poznati, dok su pojedine zone, poput teritorija opština Bojnik i Lebane nesumnjivo jedne od najmanje istraženih oblasti. Rekognosciranje ovakvih opština svakako bi trebalo biti prioritet ustanova zaštite i Ministarstva kulture i informisanja tokom sledećih godina, imajući u vidu apsolutnu depopulaciju ovih, tzv. pasivnih krajeva. Ukoliko se rekognosciranja ovakvih oblasti ne budu sprovela u relativno skorijem vremenskom periodu (20-25 godina), preti opasnost da stručnjake na terenu neće imati ko da uputi ili odvede do određenih lokaliteta, pa čak ni da usmeno saopšti lokalna saznanja/legende o arheološkim lokalitetima. Sa druge strane, divlji arheolozi i arheoamateri koriste ovakvo stanje za uništavanje arheoloških lokaliteta i pokretnih kulturnih dobara, pa bi prisustvo službenih lica iz nadležne muzejske institucije imalo i preventivni karakter. Objavljena monografija o rezultatima projekta upotpuniće arheološku sliku o nalazištima Jablaničkog okruga. Ekipu koja realizuje projekat sačinjavaju odlični stručnjaci koji imaju dugogodišnja, neki i višedecenijska iskustva u pogledu ove vrste arheoloških radova”, deo je preporuke naučnog saradnika Arheološkog instituta u Beogradu dr Vojislava Filipovića.

Projekat rekognosciranja finansiran je sredstvima Minisarstva kulture i informisanja, dok je štampanje publikacije „Arheološka nalazišta na teritoriji opštine Bojnik“ finansirao Grad Leskovac.
Narodni muzej u Leskovcu je, na osnovu dokumentarnih snimaka i fotografija sa terena uredio kratak dokumentarni video kojim prezentujemo rezultate projekta. Video možete pogledati na našem Jutjub kanalu, dok publikaciju „Arheološka nalazišta na teritoriji opštine Bojnik“, možete kupiti u suvenirnici Narodnog muzeja u Leskovcu, po ceni od 800, 00 rsd.