DruštvoVesti

ODRŽANA 8.SEDNICA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA

Skupština grada Leskovca usvojila je predlog plana nabavki za 2021. kao i program energetske efikasnosti  za period od 2020.do 2030.godine i planove rada ustanova kulture.

Odbornici su usvojili plan javnih nabavki za grad Leskovac za ovu godinu u ukupnom iznosu preko 9 milijardi 881 milion dinara.,

Usvojen je  predlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 2021.do 2030.godine, kao i Odluka o donošenju programa energetske efikasnosti grada Leskovca za period od 2020. do 2030.godine kao veoma važan.

Prema planu i program rada pred Centrom za socijalni rad je zahtevan posao, ali uz poštovanje svih epidemioloških mera, istakao je direktor ove ustanove Predrag Momčilović.

Odbornici su dali saglasnost na plan i program rada rada sa finansijskim planom Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju kao i ustanova kulture, Narodnog pozorišta  koje sem organizovanja ovogodišnjeg pozorišnog festivala Joakim Vujić kao apsolutni pobednik prošlogodišnjeg planira i pet premijera četiri večernjih i jednu dečju, domova kulture u Grdelici, Vučju, Pečenjevcu, Brestovcu i Doma kulture roma kao i Narodne biblioteke, Istorijskog arihiva i LKC.

U popodnevnom delu zasedanja pred odbornicima je bio program rada sa finansijskim izveštajem Ustanove za sport i fizičku kulturu SRC Dubočica Leskovac koje planira brojna ulaganja i zahvaljujući lokalnoj samoupravi više nema dugovanja.

Skupština je usvojila program rada Glavnog gradskog urbaniste grada za 2021. godinu.

Planom rada Apoteke Leskovac je predvidjeno da se sem prodaje dva objekta, dva izdaju i u zakup, kao i poštovanje dinamike isplate prema radnicima.

Usvojen je plan i program rada sa finansijskim plano Doma zdravlja koji je prilagodjen situaciji sa epidemijom korona virusa i Ustanove za odrasle i starije.

Odbornici  su dali saglasnost na predlog programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda  za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca.