DruštvoVesti

PILOT PROJEKAT MINISTARSTVA PROSVETE

22 srednje stručne škole od ovog proleća biće testiran postupak priznavanja prethodnog učenja, odnosno alternativnog načina za sticanje kvalifikacije, navodi seu saopštenju ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kroz ovaj pilot program Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrđuje i razvija postupak priznavanja prethodnog učenja, kako bi omogućilo građanima koji su određena znanja i veštine stekli van formalnog sistema obrazovanja, kroz obuke, životno i radno iskustvo, da steknu kvalifikaciju koja je jednaka kvalifikaciji stečenoj kroz formalno obrazovanje i priznata na tržištu rada.
Na osnovu analize potreba tržišta rada i nezaposlenih koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstvo je izabralo devet obrazovnih profila za pilotiranje – zidar, armirač, tesar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, pekar, mesar, kuvar, stolar i modni krojač. Reč je o kvalifikacijama za koje je utvrđeno da ih je kroz neformalne obuke ili radno iskustvo stekao najveći broj nezaposlenih. Ovi građani mogu da budu kandidati za postupak priznavanja prethodnog učenja.
Nakon što se predložena rešenja, kroz pilotiranje provere u praksi, postupak priznavanja prethodnog učenja trebalo bi da postane procedura kroz koju će srednje stručne škole, verifikovane za postupak priznavanja prethodnog učenja moći da proveravaju i potvrđuju znanja odraslih stečena kroz obuke ili radno iskustvo. Prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, kroz priznavanje prethodnog učenja mogu se steći kvalifikacije na II, III i V nivou obrazovanja.
Pripreme za uvođenje postupka priznavanja prethodnog učenja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi uz podršku projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“.
Projekat pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija, što će doprineti usklađivanju ponude obrazovanja i obuka sa potrebama tržišta rada. Projekat finansira Evropska unija.