PORODICA JE NAJBOLJA ZAŠTITA U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA

Pod sloganom „Briga u vreme kriznih situacija“, juče je, širom Srbije, obeležen, 26. jun, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Među gradovima, koji su se priključili akciji obeležavanja, bio je i Leskovac. Sa ovog skupa, poslata je poruka da „Porodica predstavlja najbolju zaštitu u borbi protiv zloupotrebe droga“.

Posebnom Rezolucijom iz 1987. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je odluku da 26. jun, proglasi za Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama i to kao izraz odlučnosti, u cilju jačanja delovanja i multisektorske saradnje .

Kada je reč o korišćenju droga, Odbor za prevenciju bolesti zavisnosti i borbu protiv verskih sekti grada Leskovca, organizovao je u centru, na platou ispred Robne kuće, akciju obeležavanja 26. juna, kako bi ukazao na razmere ovog problema.

Preventivne mere u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama, jedino mogu da se realizuju, putem uspešne saradnje različitih sektora i to iz oblasti, koje su od presudnog značaja za normalan rast i razvoj mladih ljudi, a koji su, prema rečima Miroslava Cvetkovića, predsednika Odbora, najčešće zahvaćeni ovim problemom.

U okviru jučerašnje akcije obeležavanja 26. juna, Odbor za prevenciju bolesti zavisnosti i borbu protiv verskih sekti grada Leskovca,  podelio je prolaznicima brošure u vidu poučnih priča, kao što su „Srećko i Nada“, „Igraj za zdravlje, droga jok bre“ i „Vodič za roditelje“.