PrivredaVesti

PRODAT ,,LEMIND PROLETER“

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika saopštila je da su dve leskovačke firma “Bagdala digital“ i “Brioni lux“  kupile nepokretnu imovinu Preduzeća u stečaju “Lemind proleter“ i to kao kao funkcionalnu celinu, koju čine građevinski objekti: proizvodne hale, upravna zgrada, kovačnica, farbara, magacini i pomoćne zgrade, ukupne površine oko 21.000 kvadratnih metara.

Dugovanja ovog preduzeća u stečaju su prema izveštaju iz 2019. godine,  238,8 miliona dinara, a na listi je 307 poverilaca, bivših radnika, ali ima i dugovanja prema državi, bankama i javnim preduzećima.