RASPISAN JAVNI POZIV ZA BOLJE USLOVE STANOVANJA I SOCIJALNE INKLUZIJE U LEBANU

Komisija za sprovođenje konkursa, bodovanje i izbor korisnika socijalnih stanova i mera socijalne inkluzije, raspisala je JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA I SOCIJALNE INKLUZIJE SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA SA TERITORIJE OPŠTINE LEBANE.
Dana 01.07.2021. godine potpisan je Ugovor o donaciji ukupne vrednosti 490.111,63 EUR između Opštine Lebane i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge „UNOPS“ kojim se Opštini dodeljuje grant (bespovratna sredstva) u iznosu od 411.694,00 EUR od strane Evropske unije za implementaciju projekta „Budućnost se gradi“.
Pomoć je predviđena u okviru dve mere za poboljšanje uslova stanovanja i socijalne inkluzije socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa teritorije Opštine:

 1. Dodela stambenih jedinica na korišćenje na određeno vreme za socijalno stanovanje;
 2. Podrška putem mera aktivne inkluzije za navedenu kategoriju stambene podrške.
  Ova pomoć je namenjena za pet ciljnih grupa socijalno ugroženih stanovnika sa teritorije Opštine, za porodice do maksimalno 5 članova, ka kojima su navedene mere usmerene, i to:
  CILjNA GRUPA (A): žene žrtve porodičnog nasilja;
   CILjNA GRUPA (B): porodice sa članom sa invaliditetom;
   CILjNA GRUPA (V): pripadnici romske populacije;
   CILjNA GRUPA (G): mladići ili devojke koji su izašli iz hraniteljskih porodica;
   CILjNA GRUPA (D): socijalno ugroženi pojedinci i porodice.