SAVET ZA PRAVNA PITANJA GR.O SNS LESKOVAC ZA PROMENE USTAVA

Savet za pravna pitanja GrO SNS Leskovac, povodom izmena Ustava, odnosno potvrđivanje Akta o promeni Ustava pozvao je građane da izađu na referendum zakazan za 16. januar i zaokruže DA za promene.
Promene ustava su kako je istaknuto na konferenciji za novinare isključivo vezane za pravosuđe i u skladu sa preporukama Evropske unije i Venecijanske komisije.
Sudije koje su birane u skupštini na tri godine, nakon čega je sledio reizbor biraće struka ukoliko se usvoje promene Ustava.
Ono što je bitno je promenama ustava je da se omogući nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva.
Ako su se građani referendumom izjasnili za potvrđivanje nekog akta, taj akt se smatra usvojenim danom održavanja referenduma, odnosno danom proglašavanja tog akta.

Ako građani referendumom nisu potvrdili akt, smatra se da taj akt nije ni donet.

Poslednji republički referendum održan je 28. i 29. oktobra 2006. godine, radi potvrđivanja novog Ustava Republike Srbije.