DruštvoVesti

SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA O ZAVRŠNOM RAČUNU ZA PROŠLU GODINU

Uz žučnu raspravu i mnogo uvreda na današnjoj sednici skupštine grada Leskovca usvojena je  Odluka o završnom računu budžeta grada Leskovca za prošlu  godinu.

Skupština je usvojila predlog odluke o utvrđivanju prestanka mandata obornika Stefana Stevanovića sa izborne liste Aleksandar Vučić-Za našu decu zbog podnošenja ostavke i predlog odluke o o utvrđivanju mandata Marku Jovanoviću  sa iste izborne liste.

Od samog početka zasedanja skupštine grada tekla je žučna rasprava između predstavnika opozicione GG Za Leskovac zajedno i predstavnika vlasti, naročito gradonačelnika Leskovca, usledile su i uvrede i najava uzajamnih tužbi.

Kada je reč o budžetu  grada Leskovca ostvaren je sa 5.326.791.150 dinara  ili  96,5 posto od planiranog. Predhodna godina je završena suficitom u budžetu u isnosu od 158 miliona 287 hiljada dinara. Najveći prihod ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od  2.493.785.747 dinara. Ono što kvalifikuje budžet grada po rečima gradonačelnika Gorana Cvetanovića je da je stabilan, likvidan, nema više kreditnih zaduženja i sve se obaveze na vreme izmiruju.

Predstavnici GG Za Leskovac zajedno su istakli da su tri četvrtine  rashoda otišle na plate zaposlenih u gradskim upravama i organima, kao i da su plate naših sugrađana među najnižima.

Kako se već uveliko govori po njima, jedan od investitora turski Džinsi već drastično smanjuje broj zaposlenih.

Budžet je kako smatraju u realizovan u skladu sa planiranom dinamikom, a parametri ukazuju na kviltetno i dobro planiranje prihoda u rashoda.

Na današnjoj sednici skupštine grada  usvojena je odluka o izradi programa energetske efikasnosti grada Leskovca za period od 2023. – 2025 godine.

Cilj izrade ovog programa je unapređenje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije i racionalizaciju operativnih troškova za upravljanje javnih službi i javnih objekata kao i povećanje korišćenja raspoloživih obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije CO2 u Leskovu.

Na današnjoj sednici skupštine grada pred  odbornicima su saglasnosti na statute domova kulture, kao i  na izmene i dopune statuta Leskovačkog kulturnog centra.