DruštvoVesti

SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA DONIRANI PLASTENICI

Socijalno ugroženim porodicama kojih je 12 su danas u okviru projekta ,,Direktna socio-ekonomska pomoć ugroženim porodicama i pružaocima socijalnih usluga u lokalnim zajednicama u Srbiji“ koji grad Leskovac sprovodi u saradnji organizacijom ASB uručeni ugovori o donaciji plastenika pojedinačne vrednosti 1.500 evra, u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja.
Ukupna vrednost doniranih plastenika je 18 hiljada evra od čega je učešće Grada Leskovca 3.000 evra, dok se ostatak finansira sredstvima nemačkog Ministarstva spoljnih poslova, a realizacija je ostvarena u saradnji sa ASB nemačkom ogranizacijom. Reč je o jednokratnoj, bespovratnoj pomoći, dok će se ugovori realizovati do kraja ove godine.
ASB organizacija po rečima Save Pantelića naš grad posmatra kao partnera u budućnosti koji je pružio značajnu podršku za realizaciju do sada.
Mnogi poput Bojana Jovanovića iz Turekovca ne bi sami mogli da uspeju da se osamostale i ekonomski osnaže bez podrške, zbog čega izražavaju zahvalnost.
Pre zvanične podele, u kabinetu gradonačelnik održan je sastanak sa predstavnicima ASB organizacije na kom je gradonačelnik Cvetanović predstavio Leskovac, govorio o privredi, investicijama, radnim mestima, odnosu grada prema nacionalnim manjinama i osobama sa invaliditetom, zatim o institucijama kulture i njihovim priznanjima, o snimanju filma o Leskovcu i ulaganju u sport. Gradonačelnik je predstavnike ASB-a upoznao sa turističkim manifestacijama i stavio akcenat na Roštiljijadi i Karnvealu, kao i sa činjnicom da je Leskovac nosilac tri gastronomska brenda.