DruštvoVesti

SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA OBELEŽEN U LESKOVCU ZAHVALJUJUĆI NARODNOJ POSLANICI TATJANI JOVANOVIĆ

Povodom Dana mentalnog zdravlja koji se obeležava danas, narodna poslanica, psihijatar Tatjana Jovanović je razgovrala na ovu temu sa građanima u prostorijama MZ Centar.
Psihijatar Tatjana Jovanović je u prostorijama mesne zajednice ,,Centar,, povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja na Dan otvorenih vrata odgovarala svim zainteresovanim građanima na pitanja vezana za mentalne smetnje svih životnih doba, bolesti zavisnosti,porodičnog nasilja,sklapanje pravnih poslova u starijem životnom dobu,prava osoba sa psihičkim smetnjama i svega onoga što nisu smeli da pitaju ili niste imali gde ni koga.

Svetski dan mentalnog zdravlja predstavlja najvažniju godišnju globalnu kampanju namenjenu podizanju svesti o značaju mentalnog zdravlja. Obeležava se na svim kontinentima i u gotovo svim zemljama kroz lokalne, regionalne i nacionalne događaje i programe. Ove godine se obeležava pod sloganom „Neka mentalno zdravlje i dobrobit postanu prioritet za sve“ i pruža priliku da se svi pokrenu radi zaštite i poboljšanja mentalnog zdravlja.

Pre pandemije COVID-19 bilo je procenjeno da jedna od osam osoba u svetu živi sa mentalnim poremećajem. Pandemija je stvorila globalnu krizu za mentalno zdravlje, a procene su pokazale da je porast anksioznih i depresivnih poremećaja iznosio više od 25% tokom prve godine pandemije. U isto vreme, dostupnost usluga iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja je bila ugrožena.

Sve je više primera da je očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja moguće korišćenjem opštih i ciljanih intervencija zasnovanih na dokazima. Veliki značaj ima i poboljšanje socijalnih determinanti zdravlja (obrazovanje, zaposlenje, zdravstveno osiguranje, uslovi za rad i stanovanje itd.), ali i smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje žive sa poremećajima mentalnog zdravlja.

Ono što negde svi znamo, a stručnjaci ističu je da je potrebno kreirati okruženje u kome se mentalno zdravlje poštuje, čuva i unapređuje, gde svi imaju jednake mogućnosti da dožive mentalno blagostanje, mogu da ostvare ljudska prava i gde svako može da dobije zdravstvenu zaštitu koja mu je potrebna.