U LESKOVCU DANAS I SUTRA DVODNEVNI NACIONALNI SKUP SOCIJALNE ZAŠTITE

U Leskovcu se održava dvodnevni nacionalni skup socijalne zaštite „Odgovorni prema građanima“ u organizaciji Udruženja pravnika socijalne zaštite Republike Srbije „Argument“ i Komore socijalne zaštite sa ciljem da se problemi najosetljivijih grupa, kao što su socijalno ugroženi, najstariji, deca i osobe sa invaliditetom prepoznaju.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je istakao u izjavi za novinare značaj rada socijalnih ustanova u saradnji sa Zaštitnikom građana za dobrobit svih građana , naročito u društvima u tranziciji poput našeg.
,,Društvo mora biti takvo da može da zaštiti svoju decu, svoje najmlađe, najstarije i osobe koje ne mogu iz bilo kod razloga da se brinu o sebi, mora biti te snage da bi bilo socijalno prihvatljivo“ kazao je Pašalić dodajući da je u tome veoma bitna uloga medija i način izveštavanja.
Veliki značaj ovog skupa je istakao direktor Centra za socijalni rad u Leskovcu Predrag Momčilović, naročito zbog činjenice da je i sedište udruženja pravnika socijalne zaštite Argument u našem gradu.
Grad Leskovac kao odgovorna lokalna samouprava po rečima sekretara Skupštine grada Zorana Vukašinovića veliku pažnju poklanja oblasti socijalne zaštite, redovna su izdvajanja iz budžeta za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, a značajna sredstva su uložena i u Centar za socijalni rad radi prilagođavanja i pristupa osobama sa invaliditetom.
Pokazatelj dobrog upravljanja gradom na čelu sa gradonačelnikom Cvetanovićem činjenica da se broj korisnika socijalne pomoći u prethodnoj godini smanjio za 10%, kao i da se broj zaposlenih u 2021. povećao za 2041 lice.

Na događaju će učešće uzeti:

 • Zaštitnik građana Zoran Pašalić
 • državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i
  socijalna pitanja, Mirko Janić,
 • pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
  zadužena za socijalnu zaštitu Biljana Zekavica
 • državni sekretar u Ministartvu za brigu o porodici i demorafiju,
  Milka Milovanović Minić,
 • poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti Brankica Janković,
 • direktorka Komore socijalne zaštite, Sandra Perić.