DruštvoVesti

USVOJEN BUDŽET GRADA ZA NAREDNU GODINU

Privremeni organ grada Leskovca usvojio je na današnjoj sednici predlog odluke o budžetu za narednu 2024. koji je planiran u iznosu od 6.837.320.000 dinara  koji je kako je kazao predsednik Goran Cvetanović u funkciji boljeg života svih građana.

Budžet za narednu  2024. godinu od  6 milijardi 837 miliona i 327 hiljada dinara i predstavlja do sada rekordnu cifru, kazala je  šef Odeljenja za finansije Mariija Milosavljević, dodajući da se  budžetom precizno utvrđuju prihodi i primanja, odnosno rashodi i davanja na osnovu Zakona o budžetskom sistemu.

Ovaj budžet veći je u odnosu na ovogodišnji za 3,5 procenata. Na prihodnoj strani najzastupljeniji su poreski prihodi u visini od 4 milijarde 522 miliona i 100 hiljada dinara i koji učestvuju sa 66.1 procenat u ukupnom budžetu, a zatim slede neporeski prihodi, transferna sredstva.

Nominalno najznačajniji u okviru ove grupe prihoda, kako je podvukla Milosavljevićeva je prihod od poreza na zarade koji je projektovan na 2 milijarde 935 miliona dinara, što je za 10,2 odsto više u odnosu na ovu godinu. Na ovo uvećanje uticala je činjenica smanjenja broja nezaposlenih na eviidenciji NSZ-a.Ova činjenica će uticati na povećanje zarada zaposlenih rečeno je ovom prilikom.

Na rashodnoj strani najznačajnija stavka su rashodi za zaposlene koji učestvuju sa 23,7 procenata, odnosno milijardu i 690 251 hiljada dinar. U strukturi rashoda slede rashodi za korišćenje roba i usluga, zatim stalni troškovi, tekuće popravke i održavanja i otplata kamata koja spada u najniže troškove.

Predsednik Goran Cvetanović je ocenio da je budžet rađen studiozno i da se može okarakterisati kao razvojni. On je uporedio i sadašnji budžet sa budžetom od 2012. koji su redovni kritičari budžetskih sredstava.

Kroz grafikone on je izneo primere gde su se za saobraćajnice, sportske klubove, predškolsku ustanovu, zaštitu životne sredine, kulturu, obrazovanje, turizam i sve oblasti izdvajala minorna sredstva, a za fond za mlade talente nije ni bilo nikakvih davanja.

On je naglasio da sada grad ima investicije koje nikada naši sugrađani nisu zapamtili i to zahvaljujući podršci Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Cvetanović je istakao da je budžet za 2024. godinu razvojni, jer sledi povećanje plata u javnom sektoru, povećanje minimalne zarade, unapređenje infrastrukture i što je najvažnije sada se radi transparentno. Najvažnija novina je besplatan gradski  prevoz za učenike osnovnih škola, nastavno osoblje, penzionere sa nižim penzijama i studente sa visokim prosekom.

Na ovoj sednici usvojen je Predlog kadrovskog plana Javnog pravobranilaštva za narednu godinu, predlog izmene pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, kao i pojedini predlozi rešenja kojima grad Leskovac otuđuje nepokretnosti iz javne svojine.