DruštvoVesti

USVOJENA ODLUKA O BROJU BUDŽETSKIH STUDENATA

Vlada Republike Srbije usvojila je odluku o broju budžetskih studenata, koja predviđa da će na prvu godinu, studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih, na teret budžeta, biti upisano 18.098 studenata, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 40 studenata.

Na prvu godinu doktorskih akademskih studija predviđen je upis 785 studenata, što je u odnosu na prethodnu godinu više za osam studenata, dok će država finansirati školarine za 4.632 studenta prve godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija.
Odluku o broju studenata studijskih programa master akademskih studija Vlada će doneti naknadno kako bi se, sa Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje i drugim relevantnim institucijama, obavile dodatne konsultacije o broju budžetskih mesta na novim studijskim programima.
U skladu sa zakonom i autonomijom univerziteta, svaki fakultet donosi odluku o broju samofinansirajućih studenata, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.