DruštvoVesti

VELIKO INTERESOVANJE MLADIH ZA KUĆE NA SELU

Od 22.februara do 1.novembra ove godine trajao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za dodelu seoskih kuća sa okućnicom za koji je Ministarstvo za brigu o selu opredelilo 500 miliona dinara. Na teritoriji grada Leskovca je bilo 150 zainteresovanih porodica za kupovinu kuće na selu, a 11 je predalo zahteve. Sredstva su odobrena za sada jednom vanbračnom paru.

Pravo učešća na konkursu imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju sve propisane uslove za učešće. Maksimalni iznos koji može da se dobije za kupovinu jedne kuće je million i 200 hiljada dinara.

Neki od uslova koje podnosioci prijave na konkurs moraju da ispunjavaju su da su punoletni državljani Srbije, da nemaju navršenih 45 godina života, da nisu osuđivani, da nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina i da nisu u postupku odobravanja kredita za kupovinu i adaptaciju nekretnina.

Seoska kuća sa okućnicom treba da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe (ambulanta, pošta, škola i slično), da je izgrađena u skladu sa propisima i da nije predmet sudskog spora.

Ovaj konkurs je realizovan i prošle godine  i pokazao svoju svrhu, povratak ljudi na selo, gde bi stvarali porodicu ukoliko su još uvek bez potomaka, kao i odgajanje dece na čistom vazduhu  i uz mogućnost obavljanja delatnosti poput poljoprivrednih i prerađivačkih koje im omogućavaju prihode.

Seoska kuća sa okućnicom može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima.