DruštvoVesti

PRED VEĆNICIMA IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA I GASIFIKACIJA

Pred gradskim većnicima na današnjoj sednici veća našli su se između ostalog izveštaj o izvršenju odluke o budžetu  Leskovca za prvih šest meseci ove godine, kao i o programu gasifikacije grada za period od 2021.do 2025.godine.

Na samom početku sednice Gradskog veća u ime GG Za Leskovac zajedno Nebojša Cakić je zatražio da se ovoj opozicionoj GG izađe u susret i dodele prostorije, koje su tražili već tri puta, kako bi na predstojećim izborima bili ravnopravni sa svim ostalim partijama, i s obzirom na činjenicu da nikada nisu imali dugovanja za zakup prostorija.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je predložio da se obrate Gradskom veću i već na narednoj sednici dobiju odgovor JP Dom Leskovac.

I prihodi i rashodi grada Leskovca od 1.januara do 30.juna su ostvareni sa 49.6 odsto planiranih iznosa i to sa prilivom od 2 milijarde 259 miliona 147 hiljada dinara, i odlivom od skoro milijardu 868 miliona, 642 hiljade dinara.

Usvojen je predlog odluke o izmenama odluke o Gradskoj upravi grada Leskovca kojom se naziv Komunalna policija i policijac menja u Komunalna milicija i milicioner.

Većnici su dali saglasnost na program gasifikacije grada Leskovca od 2021.-2025.godine, investicije vredne 53 miliona 906 hiljada 700 evra, mreža će biti duga 1186 kilometara i biće izgrađeno 12 merno regulacionih stanica, što će omogućiti priključenje građanstva.

Tromesečni izveštaj za drugi kvartal o praćenju rada javnih i javno-komunalnih preduzeća kroz analizu rada za prvih šest meseci na vreme su predala sva preduzeća, konstatovano je na sednici Gradskog veća.

Data je saglasnost na predlog odluke o izmenama  i dopunama odluke o osnivanju Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju koji se odnosi na sastav Upravnog i Nadzornog odbora, kao i da preduzeća Stefaneli internacional i Home centar Vera mogu da koriste ime grada Leskovca u nazivu privrednog subjekta, budućeg hotela Leskovac.

Zbog isteka mandata direktorke Narodnog muzeja u novembru data je saglasnost UO ove ustanove kulture za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora muzeja.

Usvojen je pravilnik o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu  i Službi za budžetsku inspekciju .

Veće je dalo saglasnost na predlog odluke o usvajanju liste privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada kojih je 13, kao i o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama. Opredeljeno je ukupno 13,5 miliona dinara, a sprovešće se 5 mera.

Gradsko veće je usvojilo program mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice za ovu godinu , konkretno u Drćevcu.

Data je saglasnost na javni poziv za realizaciju programa stručna praksa sa prosečnom ocenom preko 9 i više, programa stručna praksa nezaposlenima  za dodelu subvencija u samozapošljavanju  i javnih radova za ovu godinu ukupne vrednosti 19 miliona i 600 hiljada dinara gradskih para u okviru lokalnog akcionom plana zapošljavanja koji se realizuje u saradnji sa NSZ.

Usvojene odluke će se naći na sednici Skupštine grada koju na predlog veća predsednik ovog tela treba da zakaže za 14.septembar.