DruštvoVesti

60 GODINA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Leskovački Centar za socijalni rad kao respetabilna ustanova koja velikom broju građana Leskovca pomaže u rešavanju problema iz oblasti socijalne i porodično pravne zaštite prigodnom svečanošću u Narodnom pozorištu i dodelom priznanja pojedincima i ustanovama i institucijama za uspešnu saradnju obeležio je šest decenija uspešnog rada i postojanja.
Centar za socijalni rad u Leskovcu je na današnji dan pre tačno 60 godina, davne 1961. godine, formiran odlukom narodnog odbora Leskovačkog sreza sa isključivom delatnošću proodično pravne zaštite.
Od tada do danas su se razvijale usluge koje je institucija pružala, a danas Centar kao osnovnu delatnosti ima socijalnu zaštitu koja podrazumeva sprovođenje postupaka i odlučivanja o pravu građana na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, smeštaj u ustanove socijalne zaštite.

U okviru porodično – pravne zaštite, druge važne delatnosti, zadatak institucije je da uredjuje i organizuje poslove starateljstva, usvojenja i hraniteljstva, kao i poslove vezane za raspolaganje imovinom maloletnih lica. Pored osnovne, tu su i usluge proširenih prava socijalne zaštite, koje su reformom socijalne zaštite stavljene Centru u delokrug rada.
Njih finansira lokalna samouprava a reč je o jednokratnoj novčanoj pomoći,
uslugama smeštaja u Prihvatilištu za žene i decu žrtve nasilja kao i usluga
pružanja pomoći i nege u kući osobama kojima je to neophodno.
Zahvaljujući podršci i finansijskoj pomoći grada, Centar za socijalni rad
Leskovac je kod resornog Ministarstva licencirao dve usluge socijalne zaštite i to na period od 6 godina. Reč je o Prihvatilištu za žene i decu žrtve nasilja u porodici i usluzi Pomoć i nega u kući.
Grad Leskovac je 2015. godine uložio preko 3 miliona dinara u adaptaciju i sanaciju zgrade gde se danas nalazi Prihvatilište za ženu i decu žrtve nasilja u porodici – Sigurna kuća, a svake godine se iz budžeta za njeno funkcionisanje predviđa milion dinara. Koliko je veliko ulaganje grada u oblast socijalne zaštite u poslednjih 7-8 godina, i koliki senzibilitet prema socijalnoj zaštiti imamo govori i činjenica da je iz gradskog budžeta za socijalnu zaštitu od 2013. godine do danas izdvojeno oko milijardu dinara.
Leskovački Centar za socijalni rad je jedan od najmodrenijih u Srbiji i u rekonstrukciju zgrade sa rampom i liftom za invalide uloženo je oko 44 miliona dinara.
Današnjoj svečanosti su prisustvovali državni sekretari minsitarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mirko Janjić i ministarstva za demografiju i brigu o porodici Milka Milovanović-Minić koji su čestitali jubilej i pohvalili rad Centra.
Koliko je bitna briga o deci istakao je Mladen Petrović koji je nakon što je izgubio roditelje odrastao u hraniteljskoj porodici, a danas je uspešan student i dobar čovek zahvaljujući brizi humanih ljudi i leskovačkog Centra za socijalni rad.
Usluga ,,pomoć i nega u kući“ za stara lica, koju pružaju tri geronto domaćice takođe se finansira iz bužeta grada.
Centru se godišnje u proseku podnese više od 12.000 zahteva…Otvorene su kancelarije u Vučju, Brestovcu i Grdelici.
Grad Leskovac je dobio prestižno priznanje Zaštitnika građana za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti.
Centar za socijalni rad Leskovac, od početka svog postojanja sarađuje sa svim relevantnim državnim institucijama i organima pre svega sa resornim Ministarstvom,gradom Leskovcem, PU, sudovima, tužilaštvima kao i sa organizacijama i udruženjima sa teritorije grada Leskovca, koja se bave i koja pružaju usluge socijalne zaštite i kojima su danas uručena priznanja za uspešnu saradnju, kao i gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću.
Centar za socijalni rad Leskovac jedan od retkih Centara koji godinama unazad organizuje letovanje za decu bez roditeljkog staranja koja se nalaze u hraniteljskim porodicama.
Za svoj dugogodišnji rad, Centar za socijalni rad je dobio i najveće priznanje
grada, Oktobarsku nagradu u vidu pohvale za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti socijalne zaštite.