ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I OVE GODINE SPROVODI PLAN ZAŠTITE VAZDUHA

Grad Leskovac će i ove godine preko Odeljenja za zaštitu životne sredine realizovati kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha na svojoj teritoriji.

Tokom protekle 2021. godine budžetski fond za zaštitu životne sredine grada realizovao je brojne aktivnosti vezane za zdraviju životnu sredinu u skladu sa zakonom, propisima, odlukama lokalne samouprave, a po programu korišćenja sredstava ovog fonda.

I ove godine preko Odeljenja za zaštitu životne sredine realizovaće se  kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca, upravo zbog problema koji iz godine u godinu postaje sve izraženiji.

Tokom ove godine takođe uz odobrenje ministarstva za zaštitu životne sredine, predviđeno je donošenje i realizacija programa kvaliteta vazduha, praćenja kvaliteta površinskih voda, merenja nivoa komunalne buke, uspostavljanja sistema za upravljanje otpadom sa izradom lokalnog plana.

Obezbediće se i sredstva za pošumljavanje koje se sprovodi godinama unazad, a radiće se kao i ranije sistemska dezinsekcija.    

Ukupna iznos opredeljenih sredstava iznosi 15 miliona dinara.