DruštvoVesti

9.SEDNICA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA

Prepodnevni deo zasedanja skupštine grada Leskovca obeležila je rasprava o epidemiološkoj bezbednosti za rad odbornika i pristpanju Jedinstvene Srbije vladajućoj koaliciji.

Skupština je potvrdila mandat odborniku GG Za Leskovac zajedno Bratislavu Prokopoviću , a ova grupa građana je  nakon nekoliko zasedanja kojima nije htela da prisustvuje opet na sednici skupštine grada.

Ipak, izrazili su nezadovoljstvo što se ovakvim okupljanjem kako ističu ugrožava zdravlje odbornika i ostalih izlagača, kao i da je protivno merama Kriznog štaba za zaštitu od korona virusa.

Sekretar skupštine Zoran Vukašinović je istakao da je ispoštovan minimum propisanih mera.

U prepodnevnom delu zasedanja usvojen je predlog  predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije na prostoru sanitarne zaštite deponije Željkovac, o dopuni plana generalne regulacije za deo građevinskog bloka u Njegoševoj , i za delove nekategorisanih puteva  i paniranog nekategorisanog puta Drćevac-Donja Lokošnica, kao i predlog odluke o promceni rizika od katastrofa  grada Leskovca.

Data je saglasnost na predloge odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Leskovca za prošlu godinu i o izmenama i dopuni plana javnih nabavki za ovu godinu.

Većinom glasova nakon burne rasprave usvojen je program razvoja turizma grada Leskovca sa Akcionim planom od 2020.do 2025.godine koji kako je istaknuto u obrazloženju predstavlja veoma važan  strateški razvojni dokument.

Opozicija je iznela da fale parne strane u materijalu koji im je dostavljen kao i da treba obratiti pažnju i ubaciti još neke bitne objekte poput manastira u Babičkom u turističku ponudu grada.

Do kraja prvog dela zasedanja usvojen je i izveštaj o radu gradskog pravobranilaštva za 2020.godinu u kome je pravobranilac Robert Tomić naglasio da je broj ujeda pasa lutalica smanjen za 10 odsto.

Šef odborničke grupe SNS Predrag Ivanović je izneo predlog koji je usvojen da se nakon pauze za ručak radi do zavšetka po svim tačkama dnevnog reda, što je izazvalo revolt GG Za Leskovac zajedno koja je izdala saopštenje za javnost koje glasi:

Iz želje i neophodne potrebe da od građana Leskovca sakriju činjenice koje odbornici opozicione GG “Za Leskovac – ZAJEDNO” iznose na sednicama skupštine grada, vladajuća većina je pribegla maniru političkog nasilja, sa odlukom da današnja sednica bude održana dok ne prođu sve 62 tačke dnevnog reda, iako je rasprava po prvih 7 tačaka trajala od 9h do 15h (6.5 sati).

Na taj način se osim primene političkog nasilja prikazuje i nebriga o zdravlju odbornika, koji će u epidemiološki rizičnoj situaciji provesti skoro 20 sati na sednici skupštine grada, čime žele da nateraju opozicione odbornike da napuste sednicu.