DruštvoVesti

SETVA KUKURUZA BI TREBALO MALO DA SAČEKA TOPLIJE VREME

Prema preporuci poljoprivrednih stručnjaka sa prolećnom setvom treba sačekati povoljnije vremenske uslove, jer je zemlja suva, a temperatura zemljišta još uvek niska.

Kako je kazala savetodavac za ratarstvo PSSS Leskovac Jelena Stojiljković, potrebno je da se ustali dvnevna temperatura što dovodi do stabilne temperature zamljišta.

Bitan je i odabir hibrida kukuruza, jer su sa različitim fazama zrenja.

U svakom slučaju neki optimalni agrotehnički rok za setvu je od 15.do 20. apirla , ali se ne treba vezivati datumski za taj rok.