AKTUELNI PROBLEM U LESKOVCU UPRAVLJANJE OTPADOM

U Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održana je danas debata na temu „Upravljanje otpadom u Leskovcu“ u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju i Udruženja Tim 42, čiji je cilj bio davanje preporuka radnoj grupi zaduženoj za izradu novog Lokalnog akcionog plana za upravljanje otpadom.

U Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju predstavljena je danas analiza potencijalnih efekata koji su u direktnoj povezanosti sa Nacrtom lokalnog akcionog plana za upravljanje otpadom u periodu od 2021 do 2030 godine, sa osvrtom na efekte koji su važili u prethodnih deset godina.

Preporuke za izradu novog lokalnog plana upravljanja otpadom biće prosleđene javno – komunalnim preduzećima na teritoriji grada, zatim Odeljenju za zaštitu životne sredine i preduzeću „PWW“.

Aktuelni problem na teritoriji grada Leskovca, kako je istaknuto ovom prilikom, su divlje deponije koje se iznova i iznova stvaraju.

Debata je održana u okviru druge faze projekta koji je započet 2019. godine, pod nazivom „Reforme za dobrobit svih: Učešćem građana ka boljim javnim politikama i održivom socio ekonomskom razvoju“, a koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.