DruštvoVesti

BESPLATNA PRAVA POMOĆ ZA GRAĐANE

Besplatnu pravnu pomoć koju omogućava grad Leskovac u prošloj godini je dobilo 297 građana, dok je ove godine odobreno do sada 24 zahteva.

Pružanje besplatne pravne pomoći sprovodi u Leskovcu Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove GU i to u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, a zahtevi se predaju prijemnoj kancelariji i pisarnici uprave na prpisanom obrascu na adresi Trg Revolucije 45, ili elektronskim putem na email adresu pravnapomocleskovac@gmail.com, kazala je Jasmina Ivanović, šef Odseka za opštu upravu.

Ovu vrstu pravne pomoći mogu da ostvare kako naši državljani sa prebivalištem na teritoriji grada Leskovca, uglavnom u stanju socijalne ugroženosti ili iz marginalizovanih grupa, tako i strani državljani sa stalnim nastanjenjem u Srbiji ili lica koja na to imaju pravo prema međunarodnom ugovoru.

Podnošenje zahteva je takođe besplatno, bez plaćanja takse i po hitnom postupku u roku od 8 dana od podnošenja zahteva, ili čak tri dana ukoliko bi nastupila nenadoknadiva šteta za podnosioca ili prekoračenje roka, dodaje Jasmina Ivanović.

Pravnu pomoć bez naknade u smislu saveta mogu da dobiju i građani koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Leskovca, a pažnja se posvećuje licima koja nemaju državljanstvo nijedne države, mada takvih slučajeva nije bilo u našem gradu.