DruštvoVesti

BUDI E-GRAĐANIN

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za IT, NALED-om i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, omogućava građanima registraciju na Portalu e-Uprava, kako bi postali e-Građani, a e-Građani su svi korisnici elektronskih usluga na Portalu, koji štede resurse i na jednostavan i brz način – digitalnim putem – dolaze do svih potrebnih informacija i usluga.

Portal eUprava euprava.gov.rs predstavlja jedinstveno elektronsko mesto preko kojeg se može pristupiti najvažnijim informacijama i elektronskim uslugama za građane i privredu.
Odeljenje za pružanje usluga građanima, za ovu namenu, opredelilo je poseban šalter projektom „Pokreni svoju eUslugu“, kako bi svim građanima omogućili pristup računaru i internetu, za bolji prikaz i korišćenje Portala eUprave.
„Kako bi ste postali eGrađanin, potrebna je registracija na šalteru u Gradskom uslužnom centru, gde će ovlašćeni službenik dodeliti parametre za dvofaktorsku autentikaciju, što podrazumeva srednji nivo pouzdanosti, kojim se omogućava pristup 98% usluga eUprave,“ – istakla je Kristina Vasiljković, šef Odeljenja za pružanje usluga građanima – gradski uslužni centar.
Građanin koji želi da kreira svoj nalog na Portalu eUprava uz pomoć dvofaktorske autentikacije, dolaskom na šalter „e-Građanin“ u Gradskom uslužnom centru, sa sobom mora da ima važeći biometrijski dokument (pasoš ili ličnu kartu), kao i pametan telefon ili tablet, gde će uz parametre koje dobije na šalteru od ovlašćenog službenika, podesiti mobilnu aplikaciju Consent ID.B