CVETANOVIĆ PRVI POTPREDSEDNIK NALAS-A

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je izborom na mesto predsednika Stalne konferencije gradova i opština imenovan za prvog potpredsednika Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) tako da je danas prisustvovao sastanku sa Anom Mađar, izvestiocem CIVEX komisije Komiteta regiona Evropske unije za Paket proširenja 2021.

Komitet regiona je savetodavno telo Evropske Unije koje čine predstavnici evropskih lokalnih vlasti i regiona iz 27 država članica, na temu proširenja, koje daje mišljenje na svaki predlog propisa EU koji se tiče lokalnih i regionalnih vlasti, pa tako i na pitanja politike proširenja EU.
Zbog trenutne epidemiološke situacije, ovaj sastanak sa predstavnicom Komisije, Anom Mađar, koja redovno priprema Mišljenje za Paket proširenja EU održan je onlajn.
Gradonačelnik Cvetanović predstavio je poglede NALAS-a u vezi sa temama koje su deo Nacrta mišljenja Komiteta regiona o paketu proširenja 2021, poput konsultacija lokalnih i regionalnih vlasti u pogledu procesa proširenja EU, zatim u pogledu života i rada mladih na lokalnom nivou, kao i mogućnosti za povezivanje, izgradnju kapaciteta, razmenu iskustva i dobrih praksi u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, a u cilju pospešivanja sprovođenja Ekonomskog i investicionog plana EU za Zapadni Balkan.
Na sastanku su učestvovali i Dušan Raičević, gradonačelnik Bara iz Crne Gore i treći potpredsednik NALAS-a, kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština – generalni sekretar Nikola Tarbuk i šef Službe za evropske integracije i spoljnu saradnju Aleksandra Vukmirović.