DruštvoVesti

DANAS JE MEDJUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se svakog 10. decembra od 1950. godine.
Ujedinjene nacije su ga proglasile kako bi skrenule pažnju na dve godine ranije potpisanu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima u čijem se prvom članu kaže: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.“ Tim povodom se oglasio i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

U deklaraciji je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu, do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović je poručio:
„U periodu kada se čitav svet bori s pandemijom virusa korona shvatamo da smo bez obzira na nacionalnu pripadnost, socijalni status, boju kože ili jezik kojim govorimo svi jednaki. Zato moramo ostati složni, i uz poštovanje slobode pojedinca kao najveće vrednosti čovečanstva delovati jedinstveno kako bismo izgradili uspešnije i bolje društvo za sve.“