DruštvoVesti

ĐACI ŠOSO 11.OKTOBAR UREDILI DVORIŠTE

Učenici ŠOSO 11.oktobar  su pored redovnih aktivnosti aktivirali i ekološku sekciju „Uređenje školskog dvorišta“.

Učenici su se angažovali na okopavanju  borića, sređivanju bašte i košenju trave i time pored redovnih aktivnosti pokazali odgovornost prema prirodi i okruženju.

Akciji se pridružila firma „Trimyard“ vlasnika Miljana Savića kaja nam je okosila celo školsko dvorište.

U školi se posebno zalažemo za održavanje životne sredine i sticanje pozitivnih navika kod učenika.