DruštvoVesti

DODATNI TERMIN ZA UPIS NA AKADEMIJU STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA

Akademija strukovnih studija Južna SrbijaLeskovac uvodi dodatne termine za upis studenata u okviru prvog konkursnog roka za osnovne strukovne studijeu školskoj 2021/2022. godine a prijavljivanje kandidata je od 6.do 13.jula od 9 do 14 sati.

Dodatni termini se odnose konkursnog roka na:

 1. Odseku za poslovne studije Leskovac
 2. Odseku za poslovne studije Blace
 3. Odseku za poljoprivredno-prehrambene studije Prokuplje
 4. Odseku za tehnološko – umetničke studije Leskovac
 5. Odseku studija za Vaspitače Bujanovac
  Prijavljivanjekandidataod 06. do 13. jula 2021. god. od 9,oo do 14,oo čas.
  Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama Akademije, Odseka i sajtovima Akademije i Odseka.
  Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za poslovne studije Leskovac upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2021/2022. godini 407 studenata od kojih je 105 predviđeno da bude na budžetu.