EKOLOŠKO DRUŠTVO „VLAJNA“ POTPISALO SPORAZUM SA LESKOVAČKIM UDRUŽENJIMA

Predstavnici Ekološkog društva „Vlajna“ potpisali su danas sporazum o saradnji sa Grupom građana „Za Leskovac zajedno“ i Udruženjem građana „Pokret za Leskovac“, pre svega, u cilju usklađivanja čovekovog delovanja na ovom području sa ekološkim principima.

Kako je istakla na današnjoj konferenciji za novinare predstavnica Ekološkog društva „Vlajna“, Selena Jovanović, saradnja sa leskovačkim udruženjima će se odvijati bez uplitanja u političke odnose.

Najavljeno je da će buduće aktivnosti, koje će biti preduzete u okviru ove saradnje, ići u smeru rehabilitacije ugroženih područja odnosno pošumljavanja, sprečavanja bespravne seče i protivpravnog korišćenja šuma, kao i čišćenja rečnih korita.

Ispred Grupe građana „Za Leskovac zajedno“, Nebojša Cakić, je ovom prilikom govorio o problemu proređivanja šumskih sastojina na teritoriji Srbije, koji u poslednje vreme dobija šire razmere.

Potrebno je uvideti značaj ekologije koji predstavlja preduslov  za održanje zdravog i normalnog života, a ne samo kao još jedno političko pitanje, zaključeno je na konferenciji za novinare, sa napomenom da pet ekoloških problema najviše pogađaju našu zemlju: velika zagađenost vazduha, deponije, izgradnja malih hidroelektrana, zagađenost reka, kao i nekontrolisana seča šuma.