MINISTARSTVO PRIVREDE RASPISALO JAVNI POZIV ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini, koji je otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u tekućoj godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 100.000.000 miliona.
Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno od 2017. do 2022. godine, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena. Takođe, može se prijaviti i fizičko lice starosti do 35 godina.
U okviru ovog javnog poziva ostvaruje se pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35 odsto ulaganja, odnosno do 45 odsto vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave.Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine.
Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.
Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju: kupovinu opreme i dostavnih vozila, koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje, zatim tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara i operativne troškove.
Objedinjen zahtev za kredit i bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Programom, predaje se Fondu na sledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.
Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. decembra.
Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.