GRADONAČELNIK NA SASTANKU SA DIREKTORIMA ŠKOLA

Kao i ranijih godina i danas na dan početka drugog polugodišta školske 2022/2023. godine, gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović sa saradnicima održao je tradicionalni sastanak s direktorima osnovnih i srednjih škola, predstavnicima Školske uprave i sindikata Prosvetnih radnika, na kome se gorovilo najviše o ulaganjima u oblast obrazovanja.
Grad pridaje kako je kazao gradonačelnik veliki značaj obrazovanju, a za ovu oblast u tekućoj godini izdvajanja premašuju milijardu dinara i iznose milijardu i 40 miliona dinara odnosno oko 17,5%, za razliku od perioda kada su drugi rukovodili gradom, i kada se za osnovno. srednje i predškolsko obrazovanje izdvajalo 400 miliona dinara. Sada se sve obaveze prema zaposlenima u oblasti obrazovanja izmiruje na vreme. Već u prvim danima ove godine izmirene su sve obaveze po pitanju putnih troškova i jubilarnih nagrada za prošlu godinu – za te namene je iz budžeta izdvojeno oko 74,5 miliona dinara i to 42,5 miliona za troškove prevoza i oko 32 miliona za jubilarne nagrade.

Gradonačelnik Cvetanović je čestitao svim novoizabranim i reizabranim direktorima škola i poželeo im mnogo uspeha u radu, kao i sutrašnji Međunarodni dan obrazovanja . Na Dan Svetog Save po tradiciji još 259 talentovanih mladih ljudi biti nagrađeno sredstvima od 7,8 miliona dinara.
Leskovac ima više od 100 školskih zgrada koje treba održavati, sanirati, pa se stoga direktorima redovno održavaju sastanci kako bi se planirale investicije, kazala je gradska većnica zadužena za obrazovanje Brankica Stamenković.

Govoreći o projektima usmerenim ka osposobljavanju školske infrastrukture koji su završeni u prethodnom periodu, od poslednjeg sastanka do danas, za njih je utrošeno oko 32 miliona dinara, a odnose se na izgradnju novih sportskih terena, izgradnju ograda oko škola, uređenje eneterijera, uspostavljanje grejanja, poboljšanje sanitarno-higijenskih uslova i ostale tekuće popravke.
Narodni poslanik Andrijana Vasić je kazala da će učenički parlamenti Ekonomske i Medicinske škole u saradnji sa Kancelarijom za mlade posetiti Narodnu skupštinu, te je pozvala sve direktore ostalih škola da se priključe ideji i organizuju posetu učenika ovom velelpnom zdanju.
Kvalitetno i svima dostupno obrazovanje suštinski je uslov za razvoj i napredak svake lokalne zajednice, zaključeno je ovom prilikom na sastanku gradonačelnika sa direktorima osnovnih i srednjih škola.