PRIPREME ZA ZAVRŠNI ISPIT U TOKU

Prema podacima Školske uprave Leskovac uveliko se vrše pripreme za polaganje male mature za osmake, ali i za probu državne mature za srednjoškolce.
Rukovodilac Školske uprave Marina Ilić je istakla novinu u pogledu polaganja završnog ispita i ukidanje kombinovanog teksta i dodala da svake nedelje imaju aktivnosti po pitanju prijemnog ispita.
1.159 učenika osmog razreda se prijavilo za polaganje jednog od predmeta koji su mogli da biraju za završnom ispitu, a 74 iz Škole za obrazovanje odraslih, a proba male mature sledi u martu ove godine.
64.363 učenika osmog razreda se prema podacima ministarstva prosvete izjasnilo o predmetu koji će polagati kao treći test na završnom ispitu
Što se tiče redovnog programa ukupno se prijavilo 64.363 učenika, 197 učenika se nije izjasnilo. Kada je reč o polaznicima posebnog programa funkcionalnog obrazovanja odraslih, 1.909 polaznika se prijavilo za polaganje završnog ispita, njih 57 nije se prijavilo elektronskim putem, preko portala Moja srednja škola, izvršeno 70.7 odsto prijava (45.532 prijava), a 29.3 odsto prijava (18.831 prijava) je urađeno direktno u školi.
najveći broj učenika opredelio za biologiju, njih 38 odsto (24.307 učenika), sledi geografija sa 28 odsto (18.243 učenika) i istorija sa 16 odsto (10.544 učenika).
Od budućih malih maturanta njih devet odsto (5.999 učenika) je zainteresovano da hemiju polažu kao izborni predmet, dok ih se osam procenata (5.270 učenika) odlučilo za fiziku.
Učenici koji u školskoj 2022/23. godini završavaju osmi razred, mogli su od 1. do 30. decembra 2022. godine da se izjasne koji će test, od pet ponuđenih predmeta biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći na završnom ispitu.
U narednom periodu, ukoliko neko iz određenih i opravdanih razloga nije bio u mogućnosti da se prijavi, ne treba da brine, imaće mogućnost da to obavi u školi od 23. do 27. januara 2023. godine. U tom periodu učenici će moći da provere svoj izbor, a 30. i 31. januara, u školi i da unesu ispravke. Nakon toga, na sajtu Moja srednja škola i neposredno u školi biće objavljena konačna izjašnjenja učenika o testu koji će polagati kao treći na završnom ispitu“, rekao je Pašić.
Pomoćnik ministra Milan Pašić podsetio je da svi učenici mogu da se pripremaju za završni ispit putem platforme eVežbaonica https://evezbaonica.zvkov.gov.rs/
Zbirke zadataka iz srpskog, matematike i kombinovana zbirka – istorija, geografija, biologija, fizika i hemija, za pripremu osmaka za završni ispit, od utorka će biti u prodaji.
Ove zbirke su zajedničko izdanje Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Prosvetnog pregleda, štampane su na srpskom i jezicima nacionalnih manjina, svaka sadrži po 450 zadataka raspoređenih na osnovni, srednji i napredni nivo, a na kraju zbirki se nalaze rešenja.
Namena zbirki, kako se navodi u saopštenju, jeste da đacima približi model zadataka koji će se naći na završnom ispitu u junu i da im omogući da samostalno vežbaju i proveravaju znanje.
Zbirke mogu da se kupe u knjižari Prosvetnog pregleda u Beogradu i knjižarama širom Srbije ili naruče pouzećem.
Sve tri zbirke zajedno koštaju 1.100 dinara, a pojedinačno zbirka za srpski ili maternji jezik košta 440 dinara, za matematiku 330, a kombinovana zbirka 330 dinara.