DruštvoVesti

GRADONAČELNIK POSETIO ODELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU

Grad je izdvojio podsticajna sredstva u iznosu od preko 324 miliona dinara za 8.750 poljoprivrednika, dok je za tekuću godinu predviđeno izdvajanje u iznosu od još 66,5 miliona dinara, istaknuto je prilikom obilaska gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića sa saradnicima Odeljenja za privredu i poljoprivredu.
Aktivnosti koje su realizovane tokom prethodne godine, pored atarskih puteva su prvashodno one u skladu sa Operativim planom odbrane od poplava za vode II reda po rečima šefa Odeljenja za privredu i poljoprivredu odnose se na 18 lokacija na 17 kastastarskih opština, u vrednosti 31 milion dinara. Pored toga, u okviru Programa mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice na teritoriji grada Leskovca urađena je revitalizaciju atarskog puta u KO Drćevac, u dužini od 1,2 km, vrednosti milion i 80 hiljada dinara.

OD 2013-2022. godine poljoprivredne proizvođače koji su ulagali u opremu za stočarstvo, voćarstvo, pčelarstvo, podizanje novih voćnjaka, kupovali plasteničku foliju, sisteme za navodnjavanje ili kopali bunare grad je iz budžeta pomogao sredstvima u visini preko 324 miliona , a ove godine je godišnji iznos povećan na 66,5 miliona dinara

„Održivi razvoj u sebi sublimira ekonomski, ekološki, socijalni, kulturni, društveni, politički i sveukupni razvoj jedne teritorijalne celine. Novina je koncept održivog razvoja zastupljen u ovom priručniku, i on je zasnovan na četiri stuba razvoja – na ekonomskom, društvenom, ekološkom i insitucionalnom stubu, koji je i krovni stub razvoja. Priručnik je pisan sa namernom da posluži kao most u razumevanju ljudi različitih profila udruženih sa istim ciljem – da svet postane bolje mesto za život i rad istakla je Marija Todorović, šefica Odseka za lokalno održivi razvoj, analizu i statistiku, predstavljajući brošuru „Održivi razvoj – Naša zajednička budućnost“
Na konferenciji za medije je istaknuto da je Program razvoja turizma grada Leskovca najbolje urađen u Srbiji, da je tek 17 gradova od 28 i 150 lokalnih samouprava, i SKGO je u svoj priručnik stavio Program grada Leskovca kao primer dobre prakse.