DruštvoVesti

GRADSKO VEĆE O INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I LOKACIJSKIM DOZVOLAMA

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo predlog pravilnika o bespovratnom finansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život i zdravlje ljude, životnu sredinu, privredu i imovinu veće vrednosti za šta je opredeljeno 12 miliona dinara.

Usvojen je predlog odluke o izradi, koordinisanju sprovođenja, praćenju i izveštavanju o sprovođenju srednjoročnog  plana grada za period od 2024.do 2026.godine, kao i o predlogu odluke  kojoj se usvajaju javni pozivi  za realizaciju mere stručne prakse sa prosečnom ocenom 9 i više, mere stručne prakse nazaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje i javnih radova za ovu godinu.

Usvojenim predlogom  pravilnika o bespovratnom finansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život i zdravlje ljude, životnu sredinu, privredu i imovinu veće vrednosti je opredeljeno 12 miliona dinara.