KulturaVesti

,,LJUDI BEZ GROBOVA“ PROMOVISANI U LESKOVCU

Leskovački kulturni centar je priredio sinoć promociju romana ,,Ljudi bez grobova“ autora Enesa Halilovića koji se bavi dolaženjem do istine.

,,Kao roman o ocu, nasilju, žrtvi, ljubavi i odrastanju, Ljudi bez grobova su suverena i uspela priča o jednoj duboko ljudskoj, mukotrpnoj proceduri dolaženja do istine, a u isti mah i tiha kritika olakih posezanja za prošlošću koja u njoj vide sve i svja sadašnjice. Halilovićeva proza je u isti mah smirena i uzbudljiva, provokativna i pomirljiva, lirski produbljena i odgovorna prema složenim pitanjima života i literature“, navodi se u saopštenju povodom nagrade Vitalovog žirija koju je Enes Halilović dobio za roman ,,Ljudi bez grobova“.

Roman ,,Ljudi bez grobova“ je za prošlu godinu dobio nagradu ,,Zlatni suncokret“ za najbolju knjigu na srpskom jeziku.
Vitalovu nagradu je Halilović dobio za ovaj roman u konkurenciji 250 knjiga, ali nagrade nisu ono što je presudno.

Mnogim se ljudima ne znaju grobovi, a pisac ovog romana Enes Halilović kaže da je motive za njegov natanak nosio u sebi 26 godina, kao i da je zasnovan na istinitom događaju i ljubavnoj priči.