DruštvoVesti

GRADSKO VEĆE O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ZA PRVU POLOVINU OVE GODINE

Gradskov veće je na današnjoj sednici  usvojilo izveštaj o izvršenju budžeta grada za prvu polovinu godine za koji je rečeno da se odvija po planiranoj dinamici.

Na osnovu opvog izveštaja koji je podnela šef Odeljenja za finansije Gradske uprave Marija Milosavljević, budžet je u prvih šest meseci ove godine realizovan sa 47,7% planirnaog budžeta za čitavu 2023. godine.

Prema rečima Marije Milosavljević ovo je dobar rezultat, ako se ima u vidu da postoje prihodi koji se u većini realizuju u drugoj polovini godine.

Ona je naglasila da u ovom periodu ukupno realizovana sredstva iznose 3 milijarde 43 miliona 338 hiljada i 296 dinara , a izveštajem je obuhvaćen i rebalans budžeta koji je usvojen aprila meseca kojim je suma uvećana za 424 miliona dinara.

Kako je konstatovano ova sredstva su racionalno trošena , a pokazatelj je suma od preko 700 miliona koja se u prvih šest meseci konstantno nalazila na računu grada.

Većnivi su danas usvojili odluke o raspodeli dobiti Javnog preduzeća ,,Dom” od 538.015 dinara koja će biti preneta osnivaču, odnosno na račun Grada Leskovca, i JP ,,Pijaca” u visini od 23.929.012 dinara koja će biti iskorišćenja za pokriće gubitaka iz prethodnog perioda.

Šef odeljenja za stambeno komunalne poslove Danijel Stojković je istakao da se sredstva preraspoređuju u cilju pokrića gubitaka i normalnog nastavka funkcionisanja javnih preduzeća.

Gradsko veće je usvojilo i odluku o raspisivanju konkursa za finansiranje projekata iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i odobrilo sredstva za nabavku sadnica za pošumljavanje javnih zelenih površina.

Usvojena su i Rešenje o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta na osnovu javne licitacije koja je nedavno održana u sali Skupštine grada Leskovca.Miloš Cvetanović, načelnik Gradske uprave istakao je da će se ovaj postupak raspisivanjem novog javnog oglasa ponoviti.

Na kraju ove sednice upućena je inicijativa da predsednik Skupštine grada Aleksandar Đurović zakaže sednicu lokalnog parlamenta 21. septembra.