DruštvoVesti

GRADSKO VEĆE USVOJILO PREDLOG BUDŽETA ZA 2021.GODINU

Gradsko veće je na današnjoj sednici  usvojilo predlog odluke o budžetu grada Leskovca za narednu godinu kao i predldog pravilnika o izmenama i dopunama  pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju i s tim u vezi izmanama rešenja o obrazovanju komisije.

Budžet grada Leskovca za narednu godinu je projektovan tako da su planirani prihodi u gradskoj kasi  4 milijarde, 556 miliona, 122  dinara,  25 odsto sredstava čine namenski i nenamenski transferi, odnosno milijardu, 132 miliona, 973 dinara, a samostalni izvori prihoda lokalne samouprave su 921 milion dinara. 

Rashodi su planirani takodje u iznosu od 4 milijarde, 556 miliona, 122  dinara.

Usvojeni su i predlozi odluka o osnivanju ustanova kulture na teritoriji grada Leskovca.

Gradsko veće je dalo saglasnost na sporazum o regulisanju medjusobnih odnosa  izmedju PHOENIX Pharma iz Beograda, grada Leskovca i Apoteke Leskovac, a radnicima će se million 700 hiljada dinara isplatiti sredinom naredne godine.

Usvojen je predlog rešenja na izmene i dopune programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda  za razvoj poljopirivrede na teritoriji grada Leskovca za 2020.godinu. kao i programa podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja za ovu godinu.

Data je saglasnost na izmene i dopune finansijskih planova mesnih zajednica za ovu godinu.

Gradsko veće je usvojilo predlog pravilnika o iznmenama i dopunama pravilnka o kriterijumima a ostvarivanje prava na finasijsku pomoć za vantelesnu oplodnji i o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za ovu oblast.

Odluke Gradskog veća naći će se pred odbornicima na skupštinskom zasedanju koje je zakazano za 10.decembar sa početkom u 9. sati u Narodnom pozorištu.