DruštvoVesti

GRADSKO VEĆE USVOJILO PROGRAME RADA ZA OVU GODINU

Gradsko veće je na danšnjoj sednici usvojilo programe rada ustanova kulture, Centra za socijalni rad i Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu. Predloženo je i da se naredna sednica Skupštine grada održi 15.januara kada će se ove tačke dnevnog reda naći pred odbornicima.

Gradski većnici su usvojili predlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Leskovca za period od 2021.do 2030.godine.

Usvojeni su program  rada  sa finansijskim planovima Centra za stučno usavršavanje  uobrazovanju i Narodnog muzeja. 

Pred većnicima su bili za usvajanje i program rada sa finansijskim planovima domova kulture u Grdelici, Vučju, Pečenjevcu, Brestovcu i Doma kulture roma kao i Narodne biblioteke, Istorijskog arihiva i LKC.

Prema planu i program rada pred Centrom za socijalni rad je zahtevan posao.

Gradsko veće je usvojilo program rada Ustanove za odrasle i starije a kao datum za naredno skupštinsko zasedanje je predložen 15.januar.